Свържете се с нас

За медийни запитвания/ Търговски заявки/ Контакт за търговия на едро:

info@allunix.eu

+359 896 727 615

+359 897 810 041

За финансови запитвания, моля посетете:
ул. Жан Жорес 49, ет. 4, ап. 21, Пловдив, България, 4002

АЛЮНИКС ООД

207011979