Общи условия

ПРЕГЛЕД 

Този уебсайт се управлява от ALLUNIX. В целия сайт термините „Ние“, „Нас“ и „Наш“ се отнасят за ALLUNIX. ALLUNIX предлага този уебсайт, включително цялата информация, инструменти и услуги, достъпни от този сайт за Вас, потребителят, при условие, че приемете всички правила, условия, политики и забележки, посочени тук.

Посещавайки Нашия сайт и/или закупувайки нещо от Нас, Вие се включвате в Нашата „Услуга“ и се съгласявате да бъдете обвързани от следните общи условия („Условия за ползване“, „Условия“), включително тези допълнителни условия и правила посочени тук и/или достъпни чрез хипервръзка. Тези Условия за ползване се прилагат за всички потребители на сайта, включително без ограничение за потребители, които са браузър потребители, доставчици, клиенти, търговци и/или редактори на съдържание.

Моля, прочетете внимателно тези Условия за ползване, преди да влезете или използвате Нашия уебсайт. С достъпа до или използването на която и да е част от сайта Вие се съгласявате да бъдете обвързани с тези Условия за ползване. Ако не сте съгласни с всички правила и условия на това споразумение, тогава нямате право на достъп до уебсайта или да използвате каквито и да е Услуги. Ако тези Условия за ползване се считат за оферта, приемането им е изрично ограничено до тези Условия за ползване.

Всички нови функции или инструменти, които се добавят към текущия магазин, също са предмет на Условията за ползване. Можете да прегледате най-актуалната версия на Общите условия по всяко време на тази страница. Запазваме си правото да актуализираме, променяме или заменяме, която и да е част от тези Условия за ползване като публикуваме актуализации и/или промени на Нашия уебсайт. Ваша отговорност е да проверявате периодично тази страница за промени. Продължаващото използване или достъп до уебсайта след публикуване на каквито и да било промени означава приемане на тези промени.

Хостингът на Нашият магазин се изпълнява от Shopify Inc. Те ни предоставят платформата за онлайн електронна търговия, която Ни позволява да Ви продаваме Нашите продукти и услуги.

РАЗДЕЛ 1 - УСЛОВИЯ НА ОНЛАЙН МАГАЗИНА

Като се съгласявате с тези Условия за ползване, Вие декларирате, че сте най-малко пълнолетни или че сте над възрастта за пълнолетие във Вашата държава или щат на пребиваване и сте Ни дали съгласието си като позволите на някой от непълнолетните лица, като законен настойник да използва този сайт.
Нямате право да използвате Нашите продукти за каквито и да било незаконни или неразрешени цели, нито можете като използвате Услугата, да нарушавате закони във Вашата юрисдикция (включително, но не само, закони за авторското право).
Не трябва да предавате червеи, вируси или какъвто и да е код с разрушителен характер.
Нарушение на Условията или някое от тях ще доведе до незабавно прекратяване на Вашите Услуги.

РАЗДЕЛ 2 – ОБЩИ УСЛОВИЯ

Ние си запазваме правото да откажем Услугата на всеки по каквато и да е причина и по всяко време.
Вие разбирате, че Вашето съдържание (без информация за кредитна карта) може да бъде прехвърлено некриптирано и включва (а) трансмисии през различни мрежи; и (б) промени за съответствие и адаптиране към техническите изисквания на свързващите мрежи или устройства. Информацията за кредитната карта винаги е криптирана по време на прехвърляне през мрежи.
Вие се съгласявате да не възпроизвеждате, дублирате, копирате, продавате, препродавате или експлоатирате каквато и да е част от Услугата, използването на Услугата или достъпа до Услугата или всеки контакт на уебсайта, чрез който се предоставя Услугата, без изрично писмено разрешение от Нас.
Заглавията, използвани в това споразумение, са включени само за удобство и няма да ограничават или засягат по друг начин тези Условия.

РАЗДЕЛ 3 - ТОЧНОСТ, ПЪЛНОТА И НАВРЕМЕННОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА

Ние не носим отговорност, ако информацията, предоставена на този сайт, не е точна, пълна или актуална. Материалът на този сайт е предоставен само за обща информация и не трябва да се разчита или използва като единствена основа за вземане на решения без справка с първични, по-точни, по-пълни или по-навременни източници на информация. Всяко доверие на материалите на този сайт е на Ваш собствен риск.
Този сайт може да съдържа определена историческа информация. Историческата информация по необходимост не е актуална и се предоставя само за Ваша референция. Ние си запазваме правото да променяме съдържанието на този сайт по всяко време, но нямаме задължение да актуализираме каквато и да е информация на Нашия сайт. Вие се съгласявате, че е Ваша отговорност да наблюдавате промените в Нашия сайт.

РАЗДЕЛ 4 - ПРОМЕНИ В УСЛУГАТА И ЦЕНИТЕ

Цените на Нашите продукти подлежат на промяна без предизвестие.
Ние си запазваме правото по всяко време да променяме или прекратим Услугата (или част, или съдържание от нея) без предизвестие по всяко време.
Ние не носим отговорност пред Вас или трета страна за каквато и да е модификация, промяна на цените, спиране или прекратяване на Услугата.

РАЗДЕЛ 5 - ПРОДУКТИ ИЛИ УСЛУГИ (ако е приложимо)

Някои продукти или услуги може да са достъпни единствено и само онлайн чрез уебсайта. Тези продукти или услуги може да имат ограничени количества и подлежат на връщане или замяна само съгласно Нашата Политика за връщане и възстановяване на средства: [ЛИНК КЪМ ПОЛИТИКАТА ЗА ВРЪЩАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СРЕДСТВА]
Положихме всички усилия да покажем възможно най-точно цветовете и изображенията на Нашите продукти, които се показват в магазина. Не можем да гарантираме, че монитора на Вашия компютър ще покаже точно, който и да е цвят.
Ние си запазваме правото, но не сме задължени, да ограничим продажбите на Нашите продукти или услуги до всяко лице, географски регион или юрисдикция. Можем да упражним това право за всеки отделен случай. Ние си запазваме правото да ограничаваме количествата на продуктите или услугите, които предлагаме. Всички описания на продукти или цените на продуктите подлежат на промяна по всяко време без предизвестие, по Наше лично усмотрение. Ние си запазваме правото да прекратим всеки продукт по всяко време. Всяка оферта за всеки продукт или услуга, направена на този сайт, е невалидна, където е забранена.
Ние не гарантираме, че качеството на продуктите, услугите, информацията или други материали, закупени или получени от Вас, ще отговарят на Вашите очаквания или че всякакви грешки в услугата ще бъдат коригирани.

РАЗДЕЛ 6 – ТОЧНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА ЗА ФАКТУРИРАНЕ И СМЕТКА 

Ние си запазваме правото да откажем всяка поръчка, която направите при Нас. Можем по свое усмотрение да ограничим или анулираме количествата, закупени на човек, на домакинство или на поръчка. Тези ограничения може да включват поръчки, направени от или под същия клиентски акаунт, същата кредитна карта и/или поръчки, които използват същия адрес за фактуриране и/или доставка. В случай, че направим промяна или анулираме поръчка, може да се опитаме да Ви уведомим, като се свържем с имейл адреса и/или адреса за фактуриране/телефонния номер, предоставени в момента, в който е направена поръчката. Ние си запазваме правото да ограничаваме или забраняваме поръчки, които според Нашата преценка изглеждат направени от дилъри, препродавачи или дистрибутори.

Вие се съгласявате да предоставите актуална, пълна и точна информация за покупка и акаунт за всички покупки, направени в Нашия магазин. Вие се съгласявате незабавно да актуализирате своя акаунт и друга информация, включително вашия имейл адрес и номера на кредитни карти и дати на изтичане, така че да можем да завършим Вашите транзакции и да се свържем с Вас, ако е необходимо.

За повече информация, моля, прегледайте Нашата Политика за връщане и възстановяване на средства: [ЛИНК КЪМ ПОЛИТИКАТА ЗА ВРЪЩАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СРЕДСТВА]

РАЗДЕЛ 7 - ИНСТРУМЕНТИ ПО ИЗБОР

Може да Ви предоставим достъп до инструменти на трети страни, върху които нито наблюдаваме, нито имаме контрол или принос.
Вие потвърждавате и се съгласявате, че предоставяме достъп до такива инструменти „както са“ и „както са налични“ без никакви гаранции, представителства или условия от какъвто и да е вид и без никакво одобрение. Ние няма да носим никаква отговорност, произтичаща от или свързана с използването на незадължителни инструменти на трети страни.
Всяко използване от Ваша страна на незадължителните инструменти, предлагани чрез сайта, е изцяло на Ваш собствен риск и усмотрение и трябва да сте сигурни, че сте запознати и одобрявате условията, при които инструментите се предоставят от съответните доставчици трети страни.
Може също така в бъдеще да предлагаме нови услуги и/или функции чрез уебсайта (включително пускането на нови инструменти и ресурси). Такива нови функции и/или услуги също са предмет на настоящите Условия за ползване.

РАЗДЕЛ 8 - ВРЪЗКИ С ТРЕТИ СТРАНИ

Определено съдържание, продукти и услуги, достъпни чрез Нашата услуга, може да включват материали от трети страни.
Връзките на трети страни в този сайт може да Ви насочат към уебсайтове на трети страни, които не са свързани с Нас. Ние не носим отговорност за проверка или оценка на съдържанието или точността и не гарантираме и няма да носим никаква отговорност или отговорност за материали или уебсайтове на трети страни или за други материали, продукти или услуги на трети страни.
Ние не носим отговорност за каквато и да е вреда или щети, свързани с покупката или използването на стоки, услуги, ресурси, съдържание или други транзакции, направени във връзка с уебсайтове на трети страни. Моля, прегледайте внимателно политиките и практиките на третата страна и се уверете, че ги разбирате, преди да се включите в каквато и да е транзакция. Оплаквания, претенции, притеснения или въпроси относно продукти на трети страни трябва да бъдат насочени към третата страна.

РАЗДЕЛ 9 – ПОТРЕБИТЕЛСКИ КОМЕНТАРИ, ОБРАТНА ВРЪЗКА И ДРУГИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

Ако по Наше искане изпратите определени конкретни заявки (например записи за конкурс) или без заявка от Наша страна, Вие изпратите творчески идеи, предложения, планове или други материали, независимо дали онлайн, по имейл, по поща или друг вариант за комуникация (наричани общо „коментари“), Вие се съгласявате, че можем по всяко време, без ограничения, да редактираме, копираме, публикуваме, разпространяваме, превеждаме и използваме по друг начин във всякаква среда всички коментари, които сте ни изпратили. Ние не сме и няма да бъдем задължени (1) да поддържаме поверителни коментари; (2) да плащаме обезщетение за каквито и да е коментари; или (3) за да отговаряме на някакви коментари.
Можем, но нямаме задължение да наблюдаваме, редактираме или премахваме съдържание, което определяме по свое усмотрение като незаконно, обидно, заплашително, клеветническо, порнографско, нецензурно или по друг начин неприемливо или нарушава интелектуалната собственост на която и да е страна или тези Условия на ползване.
Вие се съгласявате, че Вашите коментари няма да нарушават никакви права на трети страни, включително авторско право, търговска марка, поверителност, личност, други лични права или такива над собственост. Освен това се съгласявате, че Вашите коментари няма да съдържат клеветнически или по друг начин незаконен, обиден или нецензурен материал, или да съдържат компютърен вирус или друг зловреден софтуер, който би могъл по някакъв начин да повлияе работата на Услугата или който и да е свързан уебсайт. Нямате право да използвате фалшив имейл адрес, да се представяте за някой друг освен себе си или по друг начин да подвеждате Нас или трети страни по отношение произхода на коментарите. Вие носите цялата отговорност за всички коментари, които правите, и тяхната точност. Ние не поемаме никаква отговорност и не поемаме отговорност за коментари, публикувани от Вас или трета страна.

РАЗДЕЛ 10 – ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

Изпращането от Ваша страна на лична информация чрез магазина е управлявана от Нашата Политика за поверителност и бисквитки, която можете да видите тук: [ЛИНК КЪМ ПОЛИТИКАТА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И БИСКВИТКИ]

РАЗДЕЛ 11 – ГРЕШКИ, НЕТОЧНОСТИ И ПРОПУСКИ

Понякога на Нашия сайт или в Услугата може да има информация, която съдържа типографски грешки, неточности или пропуски, които могат да се отнасят до описанията на продуктите, ценообразуването, промоциите, офертите, таксите за доставка на продуктите, времето за транспортиране и наличността. Запазваме си правото да коригираме всякакви грешки, неточности или пропуски и да променяме или актуализираме информация или да анулираме поръчки, ако информацията в Услугата или на свързан уебсайт е неточна по всяко време без предварително известие (включително след като сте изпратили поръчката си).
Ние не се задължаваме да актуализираме, изменяме или поясняваме информация в Услугата или на който и да е свързан уебсайт, включително, без ограничение, информация за цените, освен ако не се изисква чрез закон. Никаква посочена дата за актуализация или опресняване, приложена в Услугата или на който и да е свързан уебсайт, не трябва да се приема като посочваща, че цялата информация в Услугата или на който и да е свързан уебсайт е била променена или актуализирана.

РАЗДЕЛ 12 - ЗАБРАНЕНИ УПОТРЕБИ

В допълнение към другите забрани, посочени в Условията за ползване, Ви е забранено да използвате сайта или неговото съдържание: (а) за всякакви незаконни цели; (б) за привличане на други да извършват или участват в незаконни действия; (в) за нарушаване на международни, федерални, провинциални или щатски разпоредби, правила, закони или местни наредби; (г) за нарушаване на Нашите права на интелектуална собственост или правата на интелектуална собственост на други лица; (д) за тормоз, злоупотреба, обида, нараняване, клевета, пренебрежение, сплашване или дискриминация въз основа на пол, сексуална ориентация, религия, етническа принадлежност, раса, възраст, национален произход или увреждане; (е) за предоставяне на невярна или подвеждаща информация; (ж) за качване или предаване на вируси или всякакъв друг вид злонамерен код, който ще или може да бъде използван по какъвто и да е начин, който ще засегне функционалността или работата на Услугата или на който и да е свързан уебсайт, други уебсайтове или Интернет; (з) за събиране или проследяване на лична информация на други лица; (и) за спам, фиш, фармиране, претекст, използването на spider, crawl или scrape ботове; (й) за всякакви неприлични или неморални цели; или (к) за намеса или заобикаляне на функциите за сигурност на Услугата или свързан уебсайт, други уебсайтове или Интернет. Запазваме си правото да прекратим използването на Услугата или който и да е свързан уебсайт за нарушаване на някоя от забранените употреби.

РАЗДЕЛ 13 - ОТКАЗ ОТ ГАРАНЦИИ; ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

Ние не гарантираме, заявяваме или потвърждаваме, че използването на Нашата Услуга от Ваша страна ще бъде непрекъснато, навременно, сигурно или без грешки.
Ние не гарантираме, че резултатите, които могат да бъдат получени от използването на Услугата, ще бъдат точни или надеждни.
Вие се съгласявате, че от време на време можем да премахваме Услугата за неопределен период от време или да анулираме Услугата по всяко време, без да Ви уведомяваме.
Вие изрично се съгласявате, че използването или невъзможността да използвате Услугата е на Ваш собствен риск. Услугата и всички продукти и услуги, доставени до Вас чрез Услугата, се предоставят (освен както е изрично посочено от Нас) „както е“ и „както е налично“ за Ваша употреба, без никакво представяне, гаранции или условия от какъвто и да е вид, изрични или подразбиращи се, включително всички подразбиращи се гаранции или условия за продаваемост, търговско качество, годност за определена цел, дълготрайност, право на собственост и липса на нарушение.
В никакъв случай ALLUNIX, нашите директори, служители, филиали, агенти, изпълнители, стажанти, доставчици, доставчици на услуги или лицензодатели не носят отговорност за каквито и да било повреждания, загуби, претенции или всякакви преки, непреки, инцидентни, наказателни, специални или последващи щети от всякакъв вид, включително, без ограничение, пропуснати печалби, пропуснати приходи, загубени спестявания, загуба на данни, разходи за подмяна или всякакви подобни щети, независимо дали се основават на договор, правонарушение (включително небрежност), строга отговорност или по друг начин, произтичащи от Вашето използване на която и да е от Услугата или продукти, закупени с помощта на Услугата, или за всеки друг иск, свързан по някакъв начин с използването на Услугата или продукт, включително, но не само, всякакви грешки или пропуски във всяко съдържание или загуба, или повреда от всякакъв вид, възникнали в резултат на използването на Услугата или всяко съдържание (или продукт), публикувано, предадено или направено достъпно по друг начин чрез Услугата, дори ако сте уведомени за такава възможност. Тъй като някои щати или юрисдикции не позволяват изключването или ограничаването на отговорността за последващи или случайни щети, в такива щати или юрисдикции Нашата отговорност ще бъде ограничена до максималната степен, разрешена от закона.

РАЗДЕЛ 14 – ОБЕЗЩЕТЕНИЕ

Вие се съгласявате да обезщетите, защитите и предпазите ALLUNIX и Нашите дъщерни дружества, филиали, партньори, служители, директори, агенти, изпълнители, лицензодатели, доставчици на услуги, подизпълнители, доставчици, стажанти и служители, освободени от всякакви искове или искания, включително разумни адвокатски хонорари, направени от трета страна поради или произтичащи от нарушение от Ваша страна на настоящите Общи условия или на документите, които те включват чрез препратка, или нарушение от Ваша страна на закон или права на трета страна.

РАЗДЕЛ 15 – РАЗДЕЛИМОСТ

В случай, че която и да е разпоредба от настоящите Условия за ползване се определи като незаконна, нищожна или неприложима, такава разпоредба ще бъде изпълнима в най-пълната степен, разрешена от приложимото право, а неприложимата част ще се счита за отделена от настоящите Условия на ползване, такова определяне няма да повлияе на валидността и изпълнимостта на другите останали разпоредби.

РАЗДЕЛ 16 – ПРЕКРАТЯВАНЕ

Задълженията на страните, възникнали преди датата на прекратяване, остават в сила и след прекратяването на това споразумение за всички цели. Тези Условия за ползване са в сила, освен ако и докато не бъдат прекратени от Вас или от Нас. Можете да прекратите тези Условия за ползване по всяко време, като Ни уведомите, че вече не желаете да използвате Нашите Услуги, или когато спрете да използвате Нашия сайт.
Ако по Наша собствена преценка не успеете или подозираме, че не сте успели да спазите някое условие или разпоредба на настоящите Условия за ползване, Ние също можем да прекратим това споразумение по всяко време без предизвестие и Вие ще останете отговорни за всички дължими суми до и включително датата на прекратяване; и/или съответно достъпа Ви до Нашите Услуги (или част от тях) може да бъде отказан.

РАЗДЕЛ 17 - ЦЯЛОСТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Неуспехът Ни да упражним или наложим което и да е право или разпоредба на тези Условия за ползване не представлява отказ от такова право или разпоредба.
Тези Условия за ползване и всякакви политики или правила за работа, публикувани от Нас на този сайт или по отношение на Услугата, представляват цялото споразумение и разбирателство между Вас и Нас и уреждат използването на Услугата от Ваша страна, замествайки всички предишни или текущи споразумения, съобщения и предложения, устни или писмени, между Вас и Нас (включително, но не само, всички предишни версии на Условията за ползване).
Всички неясноти в тълкуването на настоящите Условия за ползване няма да се тълкуват срещу изготвящата страна.

РАЗДЕЛ 18 – ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Тези Условия за ползване и всички отделни споразумения, чрез които Ви предоставяме Услуги, се управляват и тълкуват в съответствие със законите на България.

РАЗДЕЛ 19 - ПРОМЕНИ В УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛЗВАНЕ

Можете да прегледате най-актуалната версия на Общите условия по всяко време на тази страница.
Ние си запазваме правото, по свое усмотрение, да актуализираме, променяме или заменяме която и да е част от тези Условия за ползване, като публикуваме актуализации и промени на Нашия уебсайт. Ваша отговорност е да проверявате периодично Нашия уебсайт за промени. Продължаващото използване или достъп до Нашия уебсайт или услугата след публикуването на каквито и да е промени в тези Условия за ползване означава приемане на тези промени.

РАЗДЕЛ 20 – ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТИ

Въпроси относно Условията за ползване трябва да бъдат изпращани на info@allunix.eu.

Нашата информация за контакти е публикувана по-долу:

АЛЮНИКС ООД
info@allunix.eu
ул. Жан Жорес 49, ет. 4, ап. 21, Пловдив, България, 4002

+359 896 727 615

ЕИК: 207011979